Voor Mifas Online is het niet noodzakelijk om E-Herkenning niveau 3 te hebben.