Zo kunt u een administratie in Mifas Online deactiveren:


1) Login op Mifas Online, met de voor u bekende inloggegevens. https://services-web-mifas.agrovision.nl/V1/Login/Login

 

2) Klik op de tegel Administraties, en klik bij de administratie die u wilt stoppen op: ‘De-activeren’


 

De administratie blijft zo bewaard, maar telt niet meer mee voor het aantal administraties in uw licentie.