De prijs van CropVision Professional is afhankelijk van het aantal hectares (Teelten) in gebruik in CropVision. Tot 250 hectare betaalt u een vast bedrag; vanaf 250 hectare hanteren we een staffel per hectare. De peildatum voor het bepalen van het aantal hectares in CropVision is 15 mei. De facturen van kwartaal 1 en 2 zijn gebaseerd op de hectares (Teelten) op 15 mei van het vorige teeltjaar en de facturen van kwartaal 3 en 4 zijn gebaseerd op de hectares in gebruik op 15 mei van het huidige teeltjaar.