Mei 2024

 • Er is een grote aanpassing gedaan voor het automatisch aanpassen van de beginbalans als er in het voorgaande boekjaar iets is gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Automatisch wordt nu de beginbalans van het volgende boekjaar (en eventueel nog volgende boekjaren) aangepast naar de juiste nieuwe waarde. Uiteraard worden alleen de betrokken grootboeknummers hiervoor gebruikt. De aanpassing zal te zien zijn in een nieuwe regel bij de beginbalans, zodat duidelijk is wat de toevoegingen zijn. 
  • In bovenstaande aanpassing zat een foutje dat de beginbalans van het boekjaar waarin iets gewijzigd werd ook weer werd aangepast, dit is nu verholpen.
  • Ook ging dit niet lekker in administraties waar zowel kalenderboekjaren als gebroken boekjaren aanwezig zijn, ook dat is nu opgelost. 
 • De fout (Taxonomie voor 2024 is nog niet bekend) die verscheen bij het printen van de BTW suppletie is opgelost.  
 • Er ging iets mis met het importeren van een 'hercoderingsbestand' waardoor niet de juiste rekeningnummers werden gebruikt als 'nieuwe rekeningnummers'. Ook dit is opgelost. 
 • Bij het verwijderen van facturen werd niet altijd de juiste factuur verwijderd. Dit is opgelost. 
 • De Edifactuur connectie van ForFarmers stopt, hiervoor is nu een attentie zichtbaar in het portaal van Mifas Online (of PigManager Everywhere)
 • In Mifas Service Online kunnen de accountants nu de 'eigen' klantnummers zien in de lijst met klanten en kunnen ze zo ook zoeken naar een betreffende klant. 
  • Dit ging mis wanneer er letters in die betreffende klantnummers zaten, dit is nu opgelost.
 • Bij het inlezen van VION facturen werd er voorheen gekeken naar het veld 'afleveradres' zodat ook bij Mifas Online administraties zónder PigManager Everywhere een tablad 'extra gegevens' werd gelinkt aan de boeking. Dit is nu aangepast en het 'extra gegevens'-tablad zal niet meer ongewenst in beeld komen.


April 2024

 • Bij het openen van dagboeken in de desktop versie van Mifasselecteerde het programma altijd de eerstvolgende boeking met een sterretje. Bij Mifas Online werkt dit nu ook weer.   

 • Er is een importfunctie toegevoegd bij het hercoderen van het rekeningschema, de dagboeken, BTW-codes en de vermogenscodes. 


Maart 2024

 • Bij klanten met een PSD2 connectie voor de ING bank werd sinds februari een andere bankomschrijving geïmporteerd dan gewenst. Dit is aangepast.
   
 • Bij een aantal klanten werden verkoopfacturen die via het Uitgaande postvak van Billtobox gestuurd zijn, in het inkoopboek ingelezen. 

 • Bij het aanmaken van facturen in Facturering kon je in Mifas desktop facturen uit vorige boekjaren oproepen en dupliceren. Dit kan nu in Mifas Online ook. 

 • Bij het e-mailen van een factuur in Facturering is het vanaf nu mogelijk om een kopie e-mail naar jezelf te verzenden.


Januari 2024