In de onderstaande film wordt er nader ingegaan op het betalingen verrichten in Mifas Online