Ga naar:

  • Mifas Online portaal
  • Klik op 'Administraties'

  • Klik op 'Facturen'

  • Zet een vinkje voor de factuur die verwijderd is
  • Druk op 'Opnieuw inlezen'

  • Ga wederom naar het portaal
  • Ga naar Mifas Online 'Start'
  • Ga naar [Invoer boekingen] - [Inkoopboek]
  • Klik op 'Inlezen factuur'