De jaarovergang vraagt u om een rekeningnummer in te voeren als tegenrekening voor de balans. Kies hier een rekeningnummer met als omschrijving Eigen vermogen, Ondernemingsvermogen, Bedrijfskapitaal of winst lopend boekjaar. 

Om de btw te boeken vraagt Mifas Online u om een rekeningnummer in te voeren waar het saldo van de BTW-grootboekrekening op geboekt kan worden. Gebruik hiervoor het rekeningnummer wat u ook gebruikt om de betaalde of ontvangen BTW na elke BTW-aangifte op te coderen.

Weet u niet welk grootboekrekeningnummers u moet gebruiken, kunt u het beste contact opnemen met uw boekhouder.