Oplossing
Ga in het portaal naar administraties.
Kies dan voor Instellingen.
Zoek de juiste leverancier en kies voor toevoegen.
Vul de benodigde instellingen in en kies voor opslaan.
Open bij de zojuist ingestelde leverancier nogmaals de instellingen.

Kies nu voor nu synchroniseren.

Na ongeveer 15 minuten worden de facturen ingelezen.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende leveranciers met de bijbehorende instellingen die gedaan moeten worden.