Oplossing
Controleer bij uw administratie of er een PSD2-koppeling ingesteld staat.

U heeft een PSD2-koppeling als er in de kolom machtiging een verloopdatum is ingesteld voor de betreffende rekening. 


Zo ja, dan hoeft u geen bestand te downloaden van de bank maar worden de bankmutaties automatisch gedownload.

Zo nee, dan kunt u de melding wegklikken en het bestand met de bankmutaties downloaden zoals u gewend bent.