Ga naar:

  • [Overzichten] - [Debiteuren/Crediteuren kaart]
  • Selecteer de relatie(s) waar het om gaat
  • Vraag het 'Afdrukvoorbeeld' op
  • Controleer wanneer de factuur betaald is


Corrigeren:

  • Ga naar het bankboek
  • Dubbelklik de betaling welke verkeerd gekoppeld is
  • Zet het boekingstype tijdelijk op 'Standaard' en kies bv rekeningnummer 'vraagposten'
  • Klik OK om op te slaan
  • Koppel nu eerst de betaling die wel bij de betreffende factuur hoort
  • Vervolgens kunt u indien van toepassing de betaling alsnog aan de juiste factuur koppelen