Ga naar:

  • [Overzichten] - [BTW-aangifte]
  • Selecteer de periode waarover u aangifte wilt printen
  • Klik op 'Afdrukvoorbeeld'
  • Als deze correct is kiest u voor 'Afdrukken'
  • Een nieuw scherm wordt geopend
  • Klik op 'Print'