Voor alle soorten BTW (categorieën) op de BTW-aangifte moet binnen Mifas een aparte BTW-code aangemaakt worden. Dit doet u als volgt, ga naar:

  • [Basisgegevens] - [Stamgegevens]
  • Tabblad 'BTW gegevens'
  • Klik op 'Toevoegen'
  • Geef de BTW-code een nummer.
  • Kies bij soort de soort BTW die u terug wilt laten komen op de aangifte.
  • Geef als dit gevraagd wordt een tegenrekening in voor de BTW. (bij import en export wordt er geen tegenrekening ingevuld)
  • Vul het betreffende BTW-percentage in. Eventueel kunt u voor de verschillende percentages meerdere BTW-codes aanmaken.
  • Wat u in moet vullen bij het BTW-nummer accountant kunt u het beste even met uw accountant overleggen om de uitwisseling soepel te laten verlopen


hieronder een voorbeeld: