In Mifas kunt u in het rekeningschema bij elk rekeningnummer een rekeningnummer accountant opgeven. Dit kunt u doen om voor u zelf bepaalde kosten en opbrengsten wel uit te splitsen, zonder dat de accountant dit te zien krijgt. De accountant heeft er dus ook geen last van bij het verder verwerken van de boekhouding.

In Mifas kunt u instellen dat u alle overzichten (dus ook de grootboekkaarten) op basis van het "gewone" rekeningnummer wilt hebben of op basis van het rekeningnummer accountant. Dit kunt u doen via 

    • [Basisgegevens] - [Boekjaar/instellingen]
  • Zet hier het vinkje bij Rekeningnummer, vermogenscode, BTW-code accountant gebruiken' uit/aan