Wanneer het boekjaar per ongeluk definitief gesteld is, kunt u dit zelf niet meer herstellen.
Uw boekhouder kan dit wel aanpassen. Neem contact op met uw boekhouder met de vraag of hij/zij het definitief stellen ongedaan wil maken voor u.