Als de knop: Naar verkoopboek grijs is als de factuur in het inkoopboek geopend wordt, is de elektronische link van het Verkoopboek niet helemaal stabiel, ga naar: 

  • [Basisgegevens] - [Stamgegevens]
  • Tabblad Dagboeken
  • Kies voor Verkoopboek en kies voor Wijzigen
  • zet het vinkje voor Elecktronisch facturen inlezen uit en kies OK
  • kies vervolgens nogmaals voor Wijzigen en zet het vinkje weer aan en weer OK.
  • Probeer nu nogmaals de factuur van het inkoopboek naar het verkoopboek te verplaatsen.