De gegevens van de nieuwe bankrekening moeten verwerkt worden in een dagboek. We kunnen een dagboek op de volgende manier toevoegen, ga naar:

  • [Basisgegevens] - [Stamgegevens]
  • Tabblad 'Dagboeken'
  • Klik op 'Toevoegen
  • U kunt nu het nieuwe dagboek een nummer geven en een omschrijving. Overleg bij voorkeur eerst met uw accountant welk nummer het dagboek moet krijgen. Kies de omschrijving zodanig, dat voor u en voor de accountant gelijk duidelijk is welke gegevens in dit dagboek bijgehouden worden.
  • Bij soort kunt u met het pijltje kiezen voor het soort dagboek. In dit geval kiest u voor "Bank".
  • We moeten nu ook nog het grootboekrekeningnummer opgeven waar de gegevens uit het nieuwe bankboek op geboekt worden. Dit rekeningnummer mag niet in gebruik zijn bij een ander dagboek! Bij twijfel over het juiste rekeningnummer kunt u het beste even overleggen met uw accountant. U kunt het rekeningnummer hier opzoeken. Staat het rekeningnummer nog niet in de lijst, dan kunt u hier onderaan op Toevoegen klikken. U kunt dan eenvoudig de benodigde gegevens invullen. Als er met verdichtingen gewerkt wordt, moet u waarschijnlijk als verdichting Liquide middelen gebruiken. Kies bij type rekening altijd voor balans.
  • Als u ook gegevens uit het telebankierpakket wilt importeren, moet de bankkoppeling nog ingesteld worden.
  • Als er ook sprake is van een nieuw telebankierpakket, moeten er natuurlijk ook gegevens uit het telebankierpakket geëxporteerd worden.