Als u voor het eerst wilt gaan werken met (hoofd)verdichtingen doet u er goed aan deze niet te uitgebreid te maken.
Begin bijvoorbeeld eerst met slechts 1 hoofdverdichting met meerdere onderliggende verdichtingen. Ga naar:

 • [Basisgegevens] - [Stamgegevens]
  • Optioneel: Bij meerdere hoofdverdichtingen
   • Ga naar tabblad 'Hoofdverdichtingen'
   • Klik op 'Toevoegen'
   • Vul de velden in en klik [OK] om op te slaan
   • Herhaal dit totdat u alle verdichtingen heeft aangemaakt
 • Ga naar tabblad 'Verdichtingen'
  • Klik op 'Toevoegen'
  • Vul de velden in (vergeet bij gebruik van meerdere hoofdverdichtingen niet de juiste hier te kiezen)
  • Klik [OK] om op te slaan
  • Herhaal dit totdat u alle verdichtingen heeft aangemaakt
 • Ga naar tabblad 'Rekeningschema'
  • Dubbelklik de rekeningnummers en kies de juiste verdichting die u aan dit rekeningnummer wilt koppelen

Tip! Gebruik tegelijk de SHIFT-Toets en CTRL-Toets om meerdere rekeningnummers te selecteren die dezelfde verdichting moeten krijgen

Hieronder een voorbeeld welke (Hoofd)Verdichtingen u zou kunnen gebruiken:

 HOOFDVERDICHTING 
 Omschrijving  
 Bezittingen 
 Schulden 
 Financiële activa 
 Voorraden 
 Kosten 
 Opbrengsten 
 Prive 
 Prive hulprekeningen 
  
 VERDICHTINGEN 
 Omschrijving  Omschrijving HV 
 Onroerende goederen Bezittingen
 Levende have Bezittingen
 Eigen vermogen Schulden
 Langlopend vreemd vermogen Schulden
 Vorderingen Financiële activa
 Liquiditeiten Financiële activa
 Kortlopende schulden Financiële activa
 Veldinventaris akkerbouw Voorraden
 Voorraad veevoer Voorraden
 Voorraad grond en hulpstoffen Voorraden
 Arbeidskosten Kosten
 Kosten onroerend goed Kosten
 Kosten machines/ inventaris Kosten
 Loonwerk Kosten
 Veevoerkosten Kosten
 Grond en hulpstof kosten Kosten
 Overige product gebonden kosten Kosten
 Algemene kosten Kosten
 Financieringskosten Kosten
 Opbrengst akkerbouw Opbrengsten
 Opbrengst bloembollen e.d. Opbrengsten
 Opbrengst rundvee / voedergewassen Opbrengsten
 Overige opbrensten Opbrengsten
 Buitengewone lasten / giften Prive
 Prive ontvangsten / uitgaven Prive
 Verkoop dieren Opbrengsten
 Aankoop dieren Kosten
 Hulprekeningen Hulprekeningen
 BTW Financiële activa
 Machines / Werktuigen Bezittingen