Ga naar Basisgegevens, Stamgegevens, tabblad Rekeningschema.
Klik links bovenin op Toevoegen om een grootboekrekeningnummer toe te voegen.

Tip! Selecteer eerst een grootboekrekeningnummer wat in dezelfde serie valt als het grootboekrekeningnummer dat u toe wilt voegen.
Door op de knop Dupliceren te klikken, wordt het rekeningnummer gekopieerd zodat u alleen maar het rekeningnummer, de omschrijving en eventueel
het rekeningnummer accountant hoeft te veranderen. Zaken als verdichting, balans of resultaat staan dan wel gelijk goed.