Als u gegevens uitwisselt met uw accountant, krijgt uw accountant de boekingen te zien onder het nummer dat u opgeeft in het veld 'Rekeningnummer accountant'

Dit geeft de mogelijkheid voor u zelf uitsplitsingen in het rekeningschema aan te brengen, zonder dat de boekingen bij de accountant op een ander grootboekrekeningnummer terecht komen.


 Bijvoorbeeld:

 

 

In bovenstaand voorbeeld is de rekening Loonwerk akkerbouw/tuinbouw bij u opgesplitst in de rekeningen ploegen en zaaien/poten. Uw accountant krijgt de boekingen echter te zien onder rekeningnummer 4410.