Wanneer regelmatig dezelfde boekingen uitgesplitst moeten worden voornamelijk in het bankboek, kunt u het beste werken met een vaste uitsplitstabel. 

 

U kunt een uitsplitstabel als volgt toevoegen: 

 

Menu: Basisgegevens, Stamgegevens 

 

 • Klik op het tabblad Uitsplitsingen 

 •  Klik nu bovenaan op de knop Toevoegen  

 • In het scherm "Invoer uitsplitsing" moet de grootboekrekening ingevuld worden, die u uit wilt splitsen. Dit nummer gebruikt Mifas om te bepalen of een boeking uitgesplitst moet worden of niet.  

 • Klik in het scherm "Invoer uitsplitsing" op de knop Toevoegen. 

 

In het scherm "Invoer uitsplitsregel" moeten we een aantal zaken invullen. 

 • Het volgnummer laten we onveranderd.  


 • Bij het invoeren van de eerste uitsplitsregel vullen we het rekeningnummer in dat we zojuist hebben gebruikt; het nummer dat Mifas gebruikt om te bepalen of boekingen uitgesplitst moeten worden of niet.  

 • Bij vermogenscode en tak stelt u een voorkeur in. Als u tijdens het coderen een andere vermogenscode of tak wilt gebruiken, dan kan dat.  

 • Bij type uitsplitsing hebben we drie mogelijkheden:  


 • Bedrag: als u deze optie gebruikt krijgt u ook een extra veld bedrag. Bij bedrag moet u alleen een bedrag intypen als het bedrag van de boeking altijd hetzelfde is. Een mooi voorbeeld hiervan is de aflossing van de hypotheek. Vaak is dit een vast bedrag per maand. 

 • Percentage: deze optie kan bijvoorbeeld handig zijn bij een elektriciteitsafrekening. U kunt dan bijvoorbeeld 10 procent op privé boeken en 90 procent op de rekening elektriciteitskosten.  

 • Restbedrag: deze optie werkt alleen handig als u bij bedrag een vast bedrag hebt ingevoerd.  

 • Kies de omschrijving zodanig dat u deze niet elke keer als de uitsplitstabel gebruikt wordt compleet hoeft aan te passen.  

 • Klik op OK.  

 

Nu kunt u voor alle posten waar de betreffende rekening uit bestaat (of kan bestaan) een uitsplitsregel toevoegen. Het is niet erg als een bepaalde post niet altijd op de rekening voorkomt. Als u tijdens het uitsplitsen van de boeking een uitsplitsregel niet gebruikt, wordt deze later automatisch verwijderd. 

 

Als u klaar bent:  
 

Klik op Ok om het scherm invoer uitsplitsing af te sluiten. Klik op Sluiten om de stamgegevens af te sluiten.  
 

 

 

 

Werken met een uitsplitstabel 

 

Wanneer we gebruik willen maken van de uitsplitstabel dan zal de boeking voor de EERSTE keer gecodeerd moeten worden op het rekeningnummer waaronder de uitsplitstabel is aangemaakt.  

Zie hieronder het voorbeeld:  

 

 

 

 

 • Codeer de boeking op het grootboekrekeningnummer dat in de uitsplitstabel is opgenomen. (Tip: klik even op de knop uitsplitsen om snel te bekijken welk rekeningnummer gebruikt is.) 

 • Wijzig de regel met het rekeningnummer 911. 

 • Beantwoord de vraag “Deze boeking uitsplitsen” met JA. 

 

 

 

 • De uitsplitstabel, zoals deze onder de stamgegevens is ingebracht, verschijnt. 

 • In dit geval hebben we een vast bedrag ingesteld voor de aflossing van 2500 Euro. Dit bedrag is in deze uitsplitsing al verrekend. Het resterende bedrag moet nu “weg” worden geboekt op het rekeningnummer 4910. 

 • Het programma boekt dit bedrag in het voorbeeld automatisch naar rekeningnummer 4910. Wanneer dit niet automatisch gebeurt, wijzig dan de betreffende regel en kies voor de knop met de “muntenstapels” om het bedrag sluitend te maken. 

 • Bevestig dit scherm van de uitsplitsing met OK en de boeking is uitgesplitst. 

 

 • Er zijn nu twee regels in uw bankboek geplaatst. Een bedrag van 2500 Euro bij rekeningnummer 911 en het rest bedrag bij rekeningnummer 4910.  

 

 

 

 • Bij de eerst volgende keer als de mutaties worden ingelezen vanuit internetbankieren, wordt de rente en aflossing automatisch gecodeerd op het “referentie” rekeningnummer. Wanneer u dan kiest voor Uitsplitsen of Wijzigen kunt u meteen de boeking uitsplitsen volgens de ingestelde uitsplitstabel.