Waarschijnlijk heeft u in dit geval in de uitsplitstabel een regel opgenomen met als type uitsplitsing 'Restbedrag'
U kunt dit als volgt controleren, ga naar:

  • [Basisgegevens] - [Stamgegevens]
  • Tabblad 'Uitsplitsingen'
  • Dubbelklik de betreffende uitsplising
  • Controleer de uitsplitsing en wijzig indien nodig
  • Klik op OK om op te slaan