Het emailadres is te wijzigen door te gaan naar:

  • [Basisgegevens] - [Stamgegevens]
  • Tabbald 'Relatie'
  • Dubbelklik de relatie waarvan u het mailadres wilt wijzigen
  • Ga naar tabblad 'Bereikbaarheid'
  • Wijzig het mailadres
  • Klik op [OK] om op te slaan