Als de betalingstermijn is verstreken, komt de factuur bij de aan te manen facturen. Als een definitieve aanmaning afgedrukt is, verdwijnt deze weer. Als dan na de aanmaningstermijn nog niet betaald is, komt de factuur weer bij de aan te manen facturen. Dus de eerste keer is betalingstermijn bepalend, daarna aanmaningstermijn.


U kunt natuurlijk wel in Mifas de betalingstermijn op bijvoorbeeld 30 dagen zetten, terwijl op de factuur vermeld wordt dat binnen 14 dagen betaalt moet worden.