Ga naar:

  • [Facturen]
  • Selecteer de factuur die u wilt crediteren
  • Klik op 'Dupliceren'
  • Mifas vraag nu of er een creditfactuur gemaakt moet worden. Klik op Ja.