Koppel het bedrag in de bank aan de openstaande post zoals u normaal ook betalingen koppelt aan de openstaande post.

Het restant bedrag zal nog zichtbaar zijn als openstaande post, ga naar:

  • [Invoer boekingen] - [Memoriaal]
  • Klik op Toevoegen
  • Kies boekingstype 'Crediteur, betaling aan'
  • Koppel met de juiste relatie en kies voor openstaande posten en vul daar het restant in
  • Kies geen tegenrekening en kies OK om op te slaan
  • Kies opnieuw voor Toevoegen
  • Kies hier voor boekingstype 'Standaard'
  • Kies de rekening waar de kosten toe behoren en klik op het stapeltje met muntjes  om het bedrag in te laten vullen
  • Zorg dat de BTW hier op 0 staat. (De BTW is al bij de ingeboekte factuur meegenomen)
  • Kies ook hier geen tegenrekening en kies OK om op te slaan