Dit heeft mogelijk te maken met het soort rekening wat u hier kiest.
Het kan zijn dat er een koppeling met rubriek aan staat zodat er extra gegevens ingevuld kunnen worden t.b.v. Comru/Pigmanager/Mineraal of Bedrijfseconomie. Deze extra gegevens verschijnen op het moment dat bij een rekeningnummer is ingesteld dat tijdens het boeken ook gegevens voor de genoemde programma onderdelen ingevuld moeten worden. Om te voorkomen dat de extra gegevens niet of niet goed ingevuld worden, zijn dergelijke nummers niet te kiezen in het veld Tegenrekening.

Om dit probleem te omzeilen dient u eerst de betreffende resultatenrekening in te vullen en vervolgens in het veld tegenrekening de balansrekening.