Ga naar:

  • Het dagboek waar u de boeking heeft verwijderd
  • Klik op 'Toevoegen'
  • Vul de velden in
  • Klik op [OK]
  • Onderin ziet u nog nog een 'te boeken' bedrag open staan.
  • Klik bovenaan op het veld "Bij / Af" en vervolgens op het stapeltje met muntjes  (Het saldo wordt sluitend gemaakt, 'te boeken' bedrag wordt 0)
  • Controleer of het nieuwe saldo gelijk is aan het saldo van de bank (op dezelfde datum)
  • U kunt verder met het volgende afschrift