Als uw saldo niet klopt, kijk dan eerst uw beginsaldo na. Verder zullen de afschriften in Mifas zullen nooit 100% gelijk lopen met de afschriften van de bank. Dit heeft een aantal redenen:

  • In Mifas worden de boekingen ingelezen op basis van de rentedatum. Hierdoor komen een aantal boekingen soms in een ander volgnummer terecht dan u verwacht. Dit zijn dan boekingen waarbij de boekdatum bijvoorbeeld in de vorige maand ligt en de rentedatum in de maand erop. Voorbeelden hiervan zijn boekingen met betrekking tot provisie en bankkosten en rente en aflossing. Door deze boekingen zelf even van het saldo van het afschrift (in Mifas) af te trekken of op te tellen, kunt u toch tussentijds uw saldo controleren.
  • Ook bij het inlezen van de boekingen uit uw telebankierprogramma kunnen boekingen niet doorverwerkt zijn.
  • Daarnaast kunnen er fouten gemaakt worden tijdens het uitsplitsen van rekeningen.

 

Tip! Vink op uw bankafschriften af welke posten u verwerkt heeft in Mifas.