De BTW is al verwerkt op de factuur in het in- of verkoopboek.
Deze wordt daarom in het bankboek niet nog een keer verwerkt.