Het niet kunnen gebruiken van een grootboekrekening kan meerdere oorzaken hebben.

  • De rekening is geblokkeerd
  • is in gebruik als tegenrekening van een dagboek
  • is gebruikt als rekening "nog te coderen" bij de bankkoppeling
  • is in gebruik als tegenrekening van een BTW-code
  • alles wordt getoond onder het Rekeningnummer accountant

Hoe kunt u nakijken of een rekening geblokkeerd is?

  • Ga naar Financieel, Basisgegevens, Stamgegevens.
  • Klik op het tabblad Rekeningschema.
  • Zoek het rekeningnummer op, selecteer het rekeningnummer door er op te klikken en klik op Wijzigen.
  • Als er hier onderaan een vinkje staat in het witte vierkantje achter blokkeren dan kan op de rekening inderdaad niet geboekt worden. Wilt u de rekening toch gebruiken dan kunt u het blokkeren ongedaan maken door op het vinkje te klikken.
  • Klik daarna op de knop OK