Wanneer deze knop aangeklikt wordt komt de volgende melding in beeld:
Er zijn geen gegevens (meer) voor het rapport.

Deze knop is meegekomen vanuit Mifas desktop. In Mifas Online heeft deze geen functie meer.
In het Mifas desktop pakket was deze knop bedoeld voor de logfile van EDI-Factuur.