Ga naar Basisgegevens, Stamgegevens.
Kies voor het tabblad BTW gegevens.
Wijzig de regel van de betreffende BTW code.
Haal het vinkje bij blokkeren weg.
U kunt nu de BTW code gebruiken.