Ga naar het bankboek en selecteer het eerste deel van de betaling.
Kies nu voor crediteur, betaling aan en kies voor openstaande posten.  Klik vervolgens op de 3 puntjes (zie afbeelding) om het eerste deel te koppelen.
U ziet nu nog een restant staan.

Wanneer deze openstaande post gekoppeld is, klikt u in het bankboek het volgende deel van de betaling aan.
Voer nu weer dezelfde stappen uit en als het goed is staat het restant nu op 0,00. (Zie afbeelding)