Ga in het portaal naar administraties.
Kies dan voor Instellingen.
Zoek de juiste leverancier en kies voor toevoegen.
Vul de benodigde instellingen in en kies voor opslaan.
Twee keer per dag worden de facturen opgehaald, rond de middag en rond middernacht 

(Dit is afhankelijk van Zomer-/Wintertijd. Winter rond 13.00u en 01.00u en Zomer rond 14.00u en 02.00u) 

Klik hier voor een overzicht van de verschillende leveranciers met de bijbehorende instellingen die gedaan moeten worden.


LET OP! Vanaf 1 juli is er met betrekking tot EDI factuur een grote wijziging. 


Vanaf 1 juli 2023 komt de EDI circle wijze te vervallen en gaat dit over naar de werkwijze van JoinData.

Hierdoor veranderd er mogelijk ook wat voor u. Dit is het geval als u nu gebruikt van een Edi-factuur koppeling via Edi-circle voor bijvoorbeeld de voerleveranciers:

  • De Heus
  • Gelre Ijsselstreek (GIJS)
  • Nijsen
  • Delta Voeders
  • Fuite
  • Geurts
  • Heuvelland Voeders
  • Rothkotter
  • Vitelia
  • ForFarmers dealers: Snijders Wachtum, Agri Focus, Agri Service Rivierenland, AgriTop, AgroNoord, De Groot v.o.f., De Jong Fourage, Landwaard Agro, Maasland Agri, Midland Voeders, Politiek Fourages.

Om de facturen op te kunnen blijven halen dient u de Edi-factuur koppeling opnieuw in te stellen. Mifas Online en/of PigManager Everywhere zal u hierop attenderen d.m.v. onderstaande melding:

Door de koppeling in te stellen, wordt een machtiging voor u klaargezet in JoinData. U dient vervolgens in te loggen op www.join-data.nl en deze machtiging te accepteren. Daarna worden de facturen automatisch geïmporteerd.

Instellen JoinData koppeling

Wanneer u de JoinData instelling toe gaat voegen krijgt u onderstaand scherm in beeld. Onderaan staat een linkje om uw KVK-nummer in te vullen als deze nog niet bekend is bij uw administratie. Let op dat het KVK-nummer maar 1x ingevuld kan worden, in verband met privacy kan dit niet zomaar gewijzigd worden.

 

Machtiging JoinData accepteren

Hoe u de machtigingen in JoinData moet accepteren kunt in zien in de volgende instructievideo:
JoinData machtiging accepteren