Ga in het portaal naar administraties.
Kies dan voor Instellingen.
Zoek de juiste leverancier en kies voor toevoegen.
Vul de benodigde instellingen in en kies voor opslaan.
Twee keer per dag worden de facturen opgehaald, rond de middag en rond middernacht 

(Dit is afhankelijk van Zomer-/Wintertijd. Winter rond 13.00u en 01.00u en Zomer rond 14.00u en 02.00u) 


Vanaf half september 2023 is Edi-circle overgegaan naar de JoinData datahub, dat wil zeggen dat er veel minder instellingen nodig zijn. Het KVK nummer moet zijn ingesteld bij de administratie en vervolgens moet bij Instellingen de JoinData koppeling worden gekozen met de juiste datum. Op het Mijn JoinData portaal: https://production.join-data.net/mijnjoindata kan dan de machtiging worden geaccepteerd. De facturen zullen dan 'snachts worden opgehaald, daarna 's middags worden verwerkt en in de 2e helft van de volgende middag dus beschikbaar zijn voor Mifas Online of PigManager Everywhere. ALLE leveranciers zouden nu via JoinData moeten kunnen aanleveren. Als er 1 van de voerleveranciers werkt met JoinData, moeten ze allemaal via die koppeling lopen en hoeven er geen andere koppelingen meer te worden ingesteld.Klik hier voor een overzicht van de verschillende leveranciers met de bijbehorende instellingen die gedaan moeten worden.