Een gebruiker maakt u aan vanuit het Mifas Online portaal, ga vervolgens naar:

  • Klik in de tegel Gebruikers en rechten op 'Gebruikers'

  • Klik op 'Nieuw'

  • Vul het mailadres in van de gebruiker
  • Vul de gebruikersnaam in (bijvoorbeeld voornaam)
  • Vink de administraties aan waar de nieuwe gebruiker toegang tot mag hebben.
  • Kies voor 'Opslaan'

  • Op het ingevulde mailadres ontvangt u een mail met daarin een link waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken
  • Als dat is gelukt kunt u met het mailadres + het aangemaakte wachtwoord inloggen in Mifas Online


Wanneer de aangemaakte gebruiker geen toegang meer mag hebben kunt u hier de gebruiker ook weer verwijderen. 


Controleren wie toegang heeft tot uw administratie

Onder de tegel Gebruikers en rechten kunt u ook controleren wie op dit moment toegang heeft tot uw administratie. Alleen wanneer u als hoofdgebruiker ingelogd bent, is deze informatie te zien.