Na het inlezen van de betalingen, moeten ze nog in het bankboek verwerkt worden. Dit is in Mifas Doorverwerken genoemd. Het is aan te raden de ingelezen boekingen te controleren:

Als een uitroepteken voor het dagboeknummer staat of het saldo niet gelijk is, klikt u op de knop Detail om te kijken welke boekingen worden afgekeurd. Voor de volgnummers kunnen diverse symbolen staan:

  •  Een groen vinkje betekent dat alle boekingen in het volgnummer doorverwerkt worden.
  •  Een rood kruis betekent dat er in het volgnummer een of meerdere boekingen staan die afgekeurd worden. Achter het volgnummer staat waarom de     boekingen niet meegenomen worden. 
  •  Een groen vinkje met een rode streep erdoor betekent dat er in het volgnummer een of meerdere boekingen staan met een datum die buiten het     huidige boekjaar ligt. 


Als u ziet dat in een volgnummer boekingen afgekeurd worden, kunt u door op de knop Toon detail te klikken bekijken welke boekingen afgekeurd worden.

  •   Een groen vinkje betekent dat boekingen worden doorverwerkt.
  •   Een rood kruis betekent dat de boeking wordt verwijderd bij doorverwerken, omdat deze al in de administratie aanwezig is.
  •   Een uitroepteken betekent dat de boeking wordt verwijderd bij het doorverwerken omdat deze al eerder is ingelezen
  •  Een groen vinkje met een rode streep betekent dat de boekingen pas worden doorverwerkt als van boekjaar gewisseld wordt.

Als u de boekingen toch in wilt lezen, kunt u klikken op de knop Boekingen inlezen. Als u alle boekingen in een bepaald volgnummer in wilt lezen, klikt u op de knop Sluiten. Klik vervolgens op de knop Boekingen inlezen.

Als u voor de allereerste keer de boekingen in Mifas inleest en de boekingen die door Mifas afgekeurd worden toch mee wilt nemen, zet dan de laatste boekingsdatum net voor de datum van de boeking(en) die u mee wilt nemen. Om bij dit scherm te komen dient u in bovenstaand scherm eerst op de knop Sluiten te klikken.

Pas wel op bij het veranderen van deze datum. Het kan nu natuurlijk het geval zijn dat sommige boekingen onbedoeld meegenomen worden. Klik daarom op de knop Toon detail. Voor deze boekingen staat dan een groen vinkje. U kunt deze boekingen dan het beste verwijderen door op de knop Verwijderen te klikken.

Als een groen vinkje met een rode streep  voor een nog te importeren boeking ziet staan, moet er eerst van boekjaar gewisseld worden voor u deze boekingen kunt importeren.