• [Bankieren] - [Overzicht verzonden betalingen]
  • Per aangemaakt bestand ziet u hier een regel terug
  • Selecteer een regel
  • Klik op 'Afdrukvoorbeeld' om de inhoud (betalingen) van het bestand terug te zien