Dit kunnen facturen/mutaties zijn die later nog zijn toegevoegd of aangepast in de administratie. 


Wanneer het om kleine verschillen gaat kan het ook gaan om afrondingsverschillen. Het programma kijkt naar wat er in de gehele periode (vanaf begin boekjaar) aangegeven is, en wat er tot nu toe aangegeven had moeten worden. Het verschil is het aan te geven bedrag. Omdat dit bepaald wordt aan de hand van niet afgeronde bedragen kan er een afrondingsverschil ontstaan met de aangifte die geen rekening houdt met vorige aangiften.