Menu Uitwisseling

Bestanden naar boekhouder versturen
Ga in Mifas Online naar: [Uitwisseling]  Afhankelijk van uw boekhouder kiest u hier voor de juiste optie, bijvoorbeeld: Export 'xxxxxxx' XML Au...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:26 PM
Elektronische BTW aangifte 2 administraties, 1 gezamenlijke BTW-aangifte
Mifas is er op gemaakt om vanuit 1 administratie één of meerdere BTW-aangifte(s) te verzorgen. Als u vanuit meerdere administraties één BTW-aangifte moet do...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:24 PM
Elektronische BTW aangifte Aangifte 'normale' kwartalen bij gebroken boekjaar
Bij een gebroken boekjaar kunnen wel de kwartalen worden verstuurd, die bij een kalender boekjaar horen. Het gaat om de kwartalen 'jan-feb-mrt', ...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:23 PM
Elektronische BTW aangifte, aangifte verstuurd en nu?
Controleer eerst of de aangifte is goedgekeurd. Dat ziet u (vrijwel meteen) terug in het programma. Indien uit de aangifte blijkt dat u geld van de belasti...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:23 PM
Aangifte wijzigen na versturen / BTW aangifte meerdere keren versturen
Wat te doen als de BTW aangifte vaker dan één keer is verzonden naar de Belastingdienst of als u de verstuurde aangifte nog wilt corrigeren?! Alleen de éér...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:22 PM
Suppletie omzetbelasting indienen
Om een suppletie in te dienen klikt u bovenin de balk op suppletie Vervolgens kiest u het btwnummer waarvoor u een suppletie in wil dienen en de periode ...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:22 PM
Afwijking bedrag aangifte alle kwartalen en uitdraai BTW aangifte
Dit kunnen facturen/mutaties zijn die later nog zijn toegevoegd of aangepast in de administratie.  Wanneer het om kleine verschillen gaat kan het ook ga...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:15 PM
Afwijking elektronische BTW-aangifte en overzicht BTW-aangifte
Als u bij het aanmaken van de BTW-aangifte het vinkje heeft gezet bij Rekeninghouden met vorige elektronische aangifte(n) en er zijn in de voorgaande period...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:14 PM
Bedrag elektronische BTW-aangifte aanpassen
U kunt de bedragen in de BTW-aangifte aanpassen door een bepaalde regel (BTW-soort) te selecteren en vervolgens de knoppen 'Wijzigen BTW-regel' of &...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:12 PM
Betalingskenmerk BTW betalen
Als bij de aangifte blijkt dat u zelf BTW moet betalen, betekend dit dat u actie moet ondernemen. Jaarlijks krijgt u aan het begin van het jaar van de b...
Di, 24 Mei, 2022 om 3:11 PM