Als u bij het aanmaken van de BTW-aangifte het vinkje heeft gezet bij Rekeninghouden met vorige elektronische aangifte(n)
en er zijn in de voorgaande periode (maand of kwartaal) nog aanpassingen gedaan, dan neemt hij dit mee in de aangifte.

Het rapport wat staat onder Overzichten, BTW aangifte houdt geen rekening met voorgaande periodes.
Deze laat alleen de periode zien welke u opgeeft.