• [Uitwisseling] - [Elektronische BTW aangifte]
 • Klik op 'Toevoegen'
 • Kies het BTW nummer (indien meerdere)
 • Optioneel:
  • Kies de vermogenscode waarover u de aangifte wilt doen
 • Maak de keus of u de aangifte per 'Maand', 'Kwartaal' of per 'Jaar' moet doen (afhankelijk wat de afspraak met de belastingdienst is)
 • Kies het betreffende tijdvak
 • Indien er eerder dat jaar al een aangifte is verstuurd is het raadzaam gebruik te maken van de optie 'Rekeninghouden met vorige elektronische aangifte*
 • Klik op [OK]
 • Controleer de bedragen
 • Als dit klopt kiest u voor 'Verstuur'
 • De aangifte wordt verstuurd en normaliter meteen ook bevestigd van ontvangst


BTW Aangifte wordt voor het eerst via het programma uitgevoerd:
Eenmalig zal er een wizard starten op het moment dat u de aangifte gaat versturen
Doorloop deze en vul de gegevens hier zo correct mogelijk in.