Bij het versturen van de aangifte voor het tweede BTW nummer binnen dezelfde administratie klopt het dat de Wizard niet start.
U registreert zich per administratie. Aparte registratie van een tweede BTW-nummer uit dezelfde administratie is niet nodig.
De belastingdienst kan de verschillende aangiften uit elkaar houden door de verschillende BTW-nummers.