Een (nieuw) BTW-nummer is toe te voegen tijdens het maken van de aangifte. Dit werkt als volgt, ga naar:

  • [Uitwisseling] - [Elektronische BTW-aangifte]
  • Klik op 'Toevoegen'
  • Klik achter het veld 'BTW-nummer' op het pijltje

  • Klik onderaan het groene schermpje op 'Toevoegen' (in het rode kader).
  • Vul nieuwe BTW-nummer in en voorzie deze van een duidelijke omschrijving
  • Optioneel:
    • Dit BTW-nummer moet vervolgens gekoppeld worden aan de juiste vermogenscode. Klik hiervoor op het vergootglas achter het veld vermogenscode

    • Vink vervolgens de bij dit BTW-nummer horende vermogenscode(s) aan.