JoinData heeft als doel boerenklanten een compleet overzicht te geven van alle autorisaties die zij heeft afgegeven met betrekking tot haar gegevens. Het betreft alleen Nederland.


JoinData biedt 2 functionaliteiten:

1 Machtigingsregister

2 Distributiekanaal voor data.


AgroVision gebruikt het distributiekanaal alleen om de verschillende datastromen in te lezen in onze producten en alleen voor leveranciers die ervoor kiezen om hun data te distribueren via JoinData. Facturen/Leverbrieven voor zakgoed en plantaardige producten/EDI Zuivel zijn enkele voorbeelden van datastromen. AgroVision kan deze gegevens alleen importeren als er een autorisatie is ingesteld in het autorisatieregister van JoinData. JoinData factureert de klant voor dit abonnement.


JoinData brengt AgroVision de kosten in rekening voor ondersteuning en onderhoud van de data-uitwisseling en een vergoeding voor datadistributie. De kosten die JoinData aan AgroVision in rekening brengt, berekenen wij door aan onze klanten.


Kijk op https://www.join-data.nl/ voor meer informatie.