Afrekeningen en facturen van aan en verkopen van biggen door Vion Farming worden niet meer via Zfactuur maar via JoinData aangeboden. Dit heeft voor u een aantal gevolgen. U kunt de facturen alleen nog via een JoinData koppeling ophalen. Hoe u de koppeling JoinData in kunt stellen vind u hier: Instellen EDI factuur (JoinData) Bij het instellen van de koppeling wordt gerept over kosten voor JoinData. Deze hoeft u als varkenshouders niet te betalen. AgroVision berekent de gemaakte kosten wel door. 


Nadat u de koppeling goed heeft ingesteld komen de facturen voortaan via Joindata binnen. Let op: Wat in Mifas Online getoond wordt is een factuur die op basis van het EDI-factuur bestand gemaakt wordt. Dit kan betekenen dat de getoonde factuur niet geheel correct en volledig kan zijn. Wat er ingelezen wordt aan data (prijzen/aantallen) klopt wel. De volledige (originele) factuur is altijd op te vragen bij Vion of te downloaden via hun vernieuwde FarmingNet portaal.  


Mocht u geen gebruik willen maken van JoinData dan is het nog altijd mogelijk om uw facturen in te lezen als PDF bij Billtobox.